3
حفاظ آکاردئونی
حفاظ پنجره
داربست
حفاظ شاخ گوزنی
کرکره برقی
حفاظ سرنیزه ای
حفاظ لیلیومی
حفاظ بوته ای